DELİ

Kategori: Deli Fıkraları
Bir adam köpeğini kaybeder.Bir deliye sorar:Köpeğimi gördün mü ? Deli cevap verir: gördüm.Adam hemen atılır:Nerde ? Deli cevap verir:Şuradan gidince önüne beş cadde çıkacak.Birinci cadde değil,ikinci cadde değil,üçüncü cadde değil,dördüncü cadde değil,beşinci caddeye girince önüne beş apartman çıkacak.Birinci apartman değil,ikinci apartman değil,üçüncü apartman değil,dördüncü apartman değil beşinci apartmanda beş dağire var.Birinci dağire değil,ikinci daire değil,üçüncü daire değil,dördüncü daire değil,beşinci dairede beş oda var.Birinci oda değil, ikinci oda değil,üçüncü oda değil,dördüncü oda değil,beşinci odada beş dolap var.Birinci dolap değil,ikinci dolap değil,üçüncü dolap değil,dördüncü dolap değil,beşinci dolapda beş çekmece var.Birinci çekmece değil,ikinci çekmece değil,üçüncü çekmece değil,dördüncü çekmece değil,beşinci çekmecede beş kuran var.Birinci kuran değil,ikinci kuran değil,üçüncü kuran değil,dördüncü kuran değil,beşinci kuran çarpsınki köpeğini görmedim,diye cevap vermiş.