Bir Lokum

Kategori: Adamın biri
Üç çocuk bakkala girmişler.
birinci çocuk
-ben bir lokum istiyorum
demiş.
Bakkalda mevsim kış olduğundan lokumları kimse almaz diye sandığın en altına koymuş.Lokumu almış çocuğa vermiş geri yerine koymuş.

İkinciçocuk :
-bakkal amca bende bir lokum istiyorum
demiş.
Bakkal kızmış:
-demin niye söylemedin?!
demiş.
Lokumu yine yerinden almış.Çocuğa vermiş.Çok yorulmuş bakkal.
Üçüncü çocuğa sormuş :
-sende mi bir tane lokum istiyorsun?

Çocuk:
- hayır
demiş.
Bakkal lokumu yerine kaldırmış çok yorulmuş.
Bitkin bir halde:
-yavrum demiş sen ne istersin?

Üçüncü çocuk ta:
-amca ben 2 tane lokum istiyorum
demiş.