Dadaşla Meleğin Pazarlığı

Kategori: Erzurumlu Fıkraları
Erzurumlu'nun biri büyük bir çukura düşer başlar bağırmaya:
- çimse yok mu çimse yok mu beni kurtaracak çimse yok mu?
İmdada bir melek yetişir ve derki seni üç şartla oradan çıkarırım:
- bir içkiyi, iki kumarı, üç karı kız ayağını bırakacaksın
Bizim Erzurumlu düşünür tekrar başlar bağırmaya:
- Başka çimse yok mu, başka çimse yok mu?